โปรโมชั่น : สร้างบ้านแถมรถ

แบบบ้านที่อยู่ในโปรโมชั่น

House P313.1


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 76 ตร.วา

ราคา : 3,999,000.-

House P346


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.50 x 15.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 80.85 ตร.วา

ราคา : 4,020,000.-

House P252.1


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 213 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.95 x 10.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 69.8 ตร.วา

ราคา : 3,300,000.-

House P313


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257.33 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 76 ตร.วา

ราคา : 3,980,000.-

House P084.2


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 357 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 19.00 x 18.24 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 127.88 ตร.วา

ราคา : 5,590,000.-

House P247M-MD


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 234 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.20 x 11.25 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 61.76 ตร.วา

ราคา : 3,680,000.-

House P252-MD


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 214 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.95 x 10.16 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 70.62 ตร.วา

ราคา : 3,340,000.-

House P262-MD


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 233 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 11.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 60 ตร.วา

ราคา : 3,360,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม