โปรโมชั่น : แถมสระว่ายน้ำ

แบบบ้านที่อยู่ในโปรโมชั่น

House P323


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 296 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 17.60 x 14.25 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 98.55 ตร.วา

ราคา : 4,699,000.-

House P279-MD


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 308 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 18.35 x 16.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 112.3 ตร.วา

ราคา : 4,900,000.-

House P282-MD


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 301 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 19.00 x 10.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 83.3 ตร.วา

ราคา : 4,800,000.-

House P355


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 668 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 20.70 x 19.91 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 147.64 ตร.วา

ราคา : 9,999,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม