โปรโมชั่น : แบบบ้านลด 30 %

แบบบ้านที่อยู่ในโปรโมชั่น

House P238-MD


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 328 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 16.90 x 14.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 94.57 ตร.วา

ราคา : 5,240,000.-

House P289


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 425 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 0

หน้ากว้างตัวบ้าน : 16.00 x 13.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 87.5 ตร.วา

ราคา : 6,530,000.-

House P296


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 350 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 21.40 x 12.27 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 103.3 ตร.วา

ราคา : 5,560,000.-

House P299


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 357 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 21.00 x 9.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 84.37 ตร.วา

ราคา : 5,560,000.-

House P305


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 516 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 33.86 x 14.25 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 172.73 ตร.วา

ราคา : 7,900,000.-

House P306


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 412 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 16.00 x 13.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 87.5 ตร.วา

ราคา : 6,390,000.-

House P310


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 382 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 21.18 x 15.77 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 124.45 ตร.วา

ราคา : 6,290,000.-

House P316


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 296 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 18.80 x 10.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 83.22 ตร.วา

ราคา : 4,700,000.-

House P318


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 403 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 23.00 x 19.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 155.25 ตร.วา

ราคา : 6,250,000.-

House P321


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 413 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 18.10 x 14.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 102.21 ตร.วา

ราคา : 6,410,000.-

House P322


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 516 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 27.30 x 14.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 144.76 ตร.วา

ราคา : 8,830,000.-

House P328


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 269 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 13.00 x 11.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 63.75 ตร.วา

ราคา : 4,440,000.-

House P888-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 482 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 23.97 x 17.91 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 153.2 ตร.วา

ราคา : 11,790,000.-

House P231-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 355 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 16.30 x 16.90 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 106.06 ตร.วา

ราคา : 5,850,000.-

House P231.1


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 351 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 18.60 x 13.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 98.87 ตร.วา

ราคา : 5,830,000.-

House P231.2


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 384 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 23.40 x 12.90 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 115.7 ตร.วา

ราคา : 6,350,000.-

House P251-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 394 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 14.70 x 16.75 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 96.95 ตร.วา

ราคา : 6,310,000.-

House P257-MD


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 266 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 14.70 x 10.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 64.89 ตร.วา

ราคา : 4,260,000.-

House P258-MD


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 315 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.70 x 10.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 54.02 ตร.วา

ราคา : 5,090,000.-

House P259-MD


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 321 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.50 x 16.90 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 75.76 ตร.วา

ราคา : 5,480,000.-

House P260-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 326 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 13.50 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 70 ตร.วา

ราคา : 5,490,000.-

House P261-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 378 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.40 x 20.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 116.4 ตร.วา

ราคา : 6,120,000.-

House P261.1


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 477 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 26.50 x 19.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 181.1 ตร.วา

ราคา : 7,700,000.-

House P272-MD


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 607 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 28.70 x 20.90 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 203.55 ตร.วา

ราคา : 9,270,000.-

House P276-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 429 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 25.47 x 18.72 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 167.9 ตร.วา

ราคา : 7,280,000.-

House P278-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 505 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 21.50 x 15.96 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 127.2 ตร.วา

ราคา : 8,660,000.-

House P287-MD


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 322 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 20.40 x 11.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 94.5 ตร.วา

ราคา : 5,160,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม