วิสัยทัศน์ (VISION)

  แฮปปี้โฮม บิวเดอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยมุ่งเน้นให้บริการรับสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคายุติธรรม เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานภายในองค์กร


การออกแบบ

  บ้านคือศูนย์รวมความรักและความอบอุ่น บริษัทจึงใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน ทุกตารางนิ้ว เพื่อให้ทุกพื้นที่ใช้สอยเกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด เหมาะสมกับราคา การออกแบบทุกขั้นตอน โดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสานฝัน สร้างความจริงให้แก่ท่านเกิดเป็นบ้านแห่งความรัก อยู่ด้วยความอบอุ่นและปลอดภัย


การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง

  การตัดสินใจสร้างบ้าน ถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ เพราะเจ้าของบ้านหลายๆท่านกว่าจะตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านนั้น ต้องเตรียมความพร้อมหลายเรื่องทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และการหาข้อมูลรายละเอียดก่อนจะตัดสินใจ เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นทางบริษัท จึงคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน มาสร้างบ้านให้แก่ท่าน นอกจากนี้ ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ทางบริษัทได้มีการประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายแต่ละสินค้า เพื่อให้ได้ราคาต้นทุนพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าดีราคาถูก ลดต้นทุนการก่อสร้าง บริษัทได้เข้าร่วมกับบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท SCG เลือกใช้สินค้าที่เป็นที่ยอมรับจากวงการธุรกิจก่อสร้าง มาสร้างบ้านให้แก่ท่านเพื่อความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย ทางบริษัทมีความชำนาญในธุรกิจนี้และมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีสถาปนิกคอยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน เพื่อเสนอแนะสิ่งที่ดีและเหมาะสมให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้บ้านที่สมบูรณ์แบบอยู่กับท่านไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน


การประสานงานกับหน่วยงานราชการ

  ในปัจจุบันการติดต่อกับหน่วยงานราชการนั้นมีกฏเกณฑ์ ข้อกำหนดมากมายทั้งสำนักงานเขต เทศกิจ อบต. ไฟฟ้า ประปา เจ้าของโครงการ กรรมการหมู่บ้านและบ้านใกล้เรือนเคียง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทางพนักงานฝ่ายประสานงานของบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการติดต่อประสานงานให้ท่านทั้งหมดเพื่อลดขั้นตอนและการเสียเวลาในการติดต่อ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านด้วย


การคัดเลือกทีมงานเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทดูแลท่าน

  บริษัทมีทีมงานช่างเฉพาะทางของงานแต่ละด้านที่ได้เริ่มร่วมก่อตั้งกันมาตั้งแต่เริ่มแรก เป็นทีมงานรับเหมาที่มีฝีมือ คุณภาพมาตรฐาน บริษัทได้จัดช่างให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้ช่างที่มีอยู่ตลอดเวลา ได้ส่งเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางตลอดเวลาที่มีโอกาส โดยบริษัทได้ดูแลควบคุมในเรื่องจัดซื้อวัสดุก่อสร้างด้วย เพื่อให้ทางช่างนั้นใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพตามที่บริษัทกำหนดเพื่อประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมีทีมงานโฟร์แมนดูแลตรวจสอบความคืบหน้าตลอดระยะเวลาก่อสร้าง


การควบคุมงาน

  การควบคุมต้องครบวงจรโดยผู้ชำนาญงาน ทางบริษัทจึงจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด โดยวิศวกรต้องเข้าตรวจเหล็กก่อนการเทปูนตั้งแต่งานฐานราก คานชั้นหนึ่ง คานชั้นสอง ตลอดจนตรวจเหล็กโครงหลังคา โฟร์แมนต้องควบคุมการก่อสร้าง และรายงานความคืบหน้าทุกระยะโดยภาพถ่ายของบ้านแต่ละหลังที่เข้าตรวจสอบเพื่อส่งข้อมูลทั้งหมด ให้ผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบความคืบหน้าของไซต์งานได้ตลอดเวลา


การบริการหลังการขาย

  ทางบริษัทจะส่งมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบทุกตารางนิ้วให้ลูกค้า สิ่งที่เรา ภาคภูมิใจ และได้รับจากลูกค้า คือการไว้วางใจที่เลือก “แฮปปี้โฮม บิวเดอร์” สร้างบ้านให้ท่าน และยังแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทอีก นอกจากนี้ทางบริษัทจะเยี่ยมเยือนลูกค้าหลังเข้าอยู่แล้ว เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทยืนยาวตลอดไป นำกระเช้าดอกไม้ ไปอวยพรลูกค้าขึ้นบ้านใหม่ นำภาพถ่ายบ้านลูกค้ามาเก็บรวบรวบทุกตารางนิ้วเป็นแผ่นซีดีให้แก่ลูกค้าเพื่อความภาคภูมิใจที่ได้บ้านสมบูรณ์แบบ ส่วนใหญ่ลูกค้าของบริษัทยินดีให้บริษัทนำบ้านที่เป็นผลงานการก่อสร้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆที่ทางบริษัทได้ลงรายการโฆษณาเพื่อเป็นการภาคภูมิใจของตัวลูกค้าเองที่มีบ้านสวยๆ จนมีลูกค้าหลายๆท่านขอสร้างตามแบบที่ประชาสัมพันธ์

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม