ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P999


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 476 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 16.40 x 25.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 102.91 ตร.ว.

ราคา : 11,350,000.-

House P888.1


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 504 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 20.90 x 14.95 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 132.17 ตร.ว.

ราคา : 8,900,000.-

House P888-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 482 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 23.97 x 17.91 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 153.2 ตร.ว.

ราคา : 11,790,000.-

House P555


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 476 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 23.96 x 16.27 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 141.68 ตร.ว.

ราคา : 11,340,000.-

House P356


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 393 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 3

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.30 x 16.30 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 72.57 ตร.ว.

ราคา : 6,200,000.-

House P355


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 668 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 20.70 x 19.91 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 147.64 ตร.ว.

ราคา : 9,999,000.-

House P353


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 254 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.80 x 13.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 61.06 ตร.ว.

ราคา : 3,740,000.-

House P352


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 201 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 11.46 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 52.17 ตร.ว.

ราคา : 3,000,000.-

House P351


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 239 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.00 x 13.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 55.57 ตร.ว.

ราคา : 3,470,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม