ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P353


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 254 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.80 x 13.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 61.06 ตร.ว.

ราคา : 3,170,000.-

House P352


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 201 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 11.46 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 52.17 ตร.ว.

ราคา : 2,500,000.-

House P351


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 239 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.00 x 13.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 55.57 ตร.ว.

ราคา : 2,900,000.-

House P346


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.50 x 15.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 80.85 ตร.ว.

ราคา : 3,410,000.-

House P336


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 267.58 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 13.20 x 10.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 60.2 ตร.ว.

ราคา : 3,520,000.-

House P313


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257.33 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 76 ตร.ว.

ราคา : 3,380,000.-

House P309


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 10.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 49.6 ตร.ว.

ราคา : 2,330,000.-

House P308


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 234 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.30 x 10.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 52.5 ตร.ว.

ราคา : 2,900,000.-

House P302


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 239 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.50 x 11.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 56.18 ตร.ว.

ราคา : 3,040,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม