ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P352


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 201 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 11.46 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 52.17 ตร.ว.

ราคา : 3,000,000.-

House P352


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 201 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 11.46 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 52.17 ตร.ว.

ราคา : 2,500,000.-

House P351


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 239 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.00 x 13.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 55.57 ตร.ว.

ราคา : 3,470,000.-

House P351


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 239 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.00 x 13.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 55.57 ตร.ว.

ราคา : 2,900,000.-

House P350


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 239 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 11.70 x 11.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 61.23 ตร.ว.

ราคา : 3,510,000.-

House P349


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 251 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 14.20 x 11.20 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 69.16 ตร.ว.

ราคา : 3,999,000.-

House P348


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 17.20 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 84.8 ตร.ว.

ราคา : 3,980,000.-

House P346


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.50 x 15.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 80.85 ตร.ว.

ราคา : 4,020,000.-

House P346


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.50 x 15.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 80.85 ตร.ว.

ราคา : 3,410,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม