ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P350


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 239 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 11.70 x 11.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 61.23 ตร.ว.

ราคา : 3,510,000.-

House P349


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 251 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 14.20 x 11.20 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 69.16 ตร.ว.

ราคา : 3,999,000.-

House P348


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 17.20 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 84.8 ตร.ว.

ราคา : 3,980,000.-

House P346


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.50 x 15.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 80.85 ตร.ว.

ราคา : 4,020,000.-

House P345


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 211 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 7.75 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 47 ตร.ว.

ราคา : 2,850,000.-

House P329


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 140 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 1

หน้ากว้างตัวบ้าน : 14.50 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 74 ตร.ว.

ราคา : 2,690,000.-

House P328


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 269 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 13.00 x 11.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 63.75 ตร.ว.

ราคา : 4,440,000.-

House P327


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 325 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 3

หน้ากว้างตัวบ้าน : 8.00 x 13.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 61.25 ตร.ว.

ราคา : 4,999,000.-

House P326


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 170 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 3

หน้ากว้างตัวบ้าน : 4.00 x 13.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 42.38 ตร.ว.

ราคา : 2,650,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม