ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P300


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 238 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 11.70 x 10.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 57.7 ตร.ว.

ราคา : 3,000,000.-

House P290


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 302 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 14.00 x 12.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 72 ตร.ว.

ราคา : 3,700,000.-

House P285-MD


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 310 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 17.10 x 10.90 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 78.5 ตร.ว.

ราคา : 4,000,000.-

House P283-MD


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 238 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.68 x 12.07 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 69.6 ตร.ว.

ราคา : 2,970,000.-

House P282-MD


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 301 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 19.00 x 10.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 83.3 ตร.ว.

ราคา : 4,080,000.-

House P281-MD


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 268 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 13.20 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 68.8 ตร.ว.

ราคา : 3,390,000.-

House P267


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 187.73 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.87 x 9.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 45.42 ตร.ว.

ราคา : 2,380,000.-

House P253-MD


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 175 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.00 x 10.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 49 ตร.ว.

ราคา : 2,320,000.-

House P250M


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 199 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.50 x 10.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 50.75 ตร.ว.

ราคา : 2,500,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม