ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P325


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 226 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 13.40 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 58.7 ตร.ว.

ราคา : 3,360,000.-

House P324


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 227 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 13.40 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 58.7 ตร.ว.

ราคา : 3,360,000.-

House P323


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 296 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 17.60 x 14.25 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 98.55 ตร.ว.

ราคา : 4,699,000.-

House P322


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 516 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 27.30 x 14.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 144.76 ตร.ว.

ราคา : 8,830,000.-

House P321


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 413 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 18.10 x 14.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 102.21 ตร.ว.

ราคา : 6,410,000.-

House P320


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 241 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.30 x 9.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 55 ตร.ว.

ราคา : 3,540,000.-

House P319


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 222 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 14.30 x 9.80 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 63.1 ตร.ว.

ราคา : 3,280,000.-

House P318


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 403 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 23.00 x 19.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 155.25 ตร.ว.

ราคา : 6,250,000.-

House P317


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 255 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 12.85 x 11.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 65.2 ตร.ว.

ราคา : 3,790,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม