ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P316


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 296 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 18.80 x 10.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 83.22 ตร.ว.

ราคา : 4,700,000.-

House P315


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 330 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 20.10 x 11.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 93.3 ตร.ว.

ราคา : 5,220,000.-

House P314


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 449 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 3

หน้ากว้างตัวบ้าน : 17.00 x 14.20 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 95.5 ตร.ว.

ราคา : 6,950,000.-

House P313.1


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 76 ตร.ว.

ราคา : 3,999,000.-

House P313


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257.33 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 76 ตร.ว.

ราคา : 3,980,000.-

House P312


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 301 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 3

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 13.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 57.7 ตร.ว.

ราคา : 4,770,000.-

House P311


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 297 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 3

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 12.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 54.3 ตร.ว.

ราคา : 4,670,000.-

House P310


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 382 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 21.18 x 15.77 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 124.45 ตร.ว.

ราคา : 6,290,000.-

House P309


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 10.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 49.6 ตร.ว.

ราคา : 2,750,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม