ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P002


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 210 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.80 x 13.20 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 59.34 ตร.ว.

ราคา : 3,250,000.-

House P001


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 211 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.00 x 13.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 55.58 ตร.ว.

ราคา : 3,280,000.-

House N018


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 0 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 0

หน้ากว้างตัวบ้าน : ม.

ที่ดินทั้งหมด : 0 ตร.ว.

ราคา : 0.-

House N012


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 0 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : ม.

ที่ดินทั้งหมด : 0 ตร.ว.

ราคา : 0.-

House N011


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 179 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.00 x 11.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 50.7 ตร.ว.

ราคา : 2,780,000.-

House N010


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 302 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.50 x 12.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 80.43 ตร.ว.

ราคา : 4,400,000.-

House N009


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 423 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 16.00 x 15.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 95 ตร.ว.

ราคา : 6,300,000.-

House N005


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 268 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 25.30 x 9.85 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 101.45 ตร.ว.

ราคา : 4,000,000.-

House N004


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.30 x 12.55 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 79.85 ตร.ว.

ราคา : 3,750,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม