ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P005


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 374 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 14.00 x 15.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 87.75 ตร.ว.

ราคา : 5,800,000.-

House P004


รูปแบบ : Classic

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 517 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 17.00 x 20.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 131.77 ตร.ว.

ราคา : 8,290,000.-

House P003


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 230 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.00 x 14.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 63 ตร.ว.

ราคา : 3,400,000.-

House P002


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 210 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.80 x 13.20 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 59.34 ตร.ว.

ราคา : 3,250,000.-

House P001


รูปแบบ : Contemporary

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 211 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.00 x 13.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 55.58 ตร.ว.

ราคา : 3,280,000.-

House N018


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 0 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 0

หน้ากว้างตัวบ้าน : ม.

ที่ดินทั้งหมด : 0 ตร.ว.

ราคา : 0.-

House N012


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 0 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : ม.

ที่ดินทั้งหมด : 0 ตร.ว.

ราคา : 0.-

House N011


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 179 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.00 x 11.60 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 50.7 ตร.ว.

ราคา : 2,780,000.-

House N010


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 302 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.50 x 12.50 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 80.43 ตร.ว.

ราคา : 4,400,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม