ระบบค้นหา

แบบบ้านsearch


Happy Home Builder


แบบบ้าน

House P313.1


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 76 ตร.ว.

ราคา : 3,999,000.-

House P313


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257.33 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 76 ตร.ว.

ราคา : 3,980,000.-

House P313


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 257.33 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 15.00 x 12.00 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 76 ตร.ว.

ราคา : 3,380,000.-

House P312


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 301 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 3

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 13.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 57.7 ตร.ว.

ราคา : 4,770,000.-

House P311


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 297 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 3

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 12.10 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 54.3 ตร.ว.

ราคา : 4,670,000.-

House P310


รูปแบบ :

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 382 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 21.18 x 15.77 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 124.45 ตร.ว.

ราคา : 6,290,000.-

House P309


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 10.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 49.6 ตร.ว.

ราคา : 2,750,000.-

House P309


รูปแบบ : Topical

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 9.50 x 10.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 49.6 ตร.ว.

ราคา : 2,330,000.-

House P308


รูปแบบ : Modern

ก่อสร้าง : ระบบหล่อในที่

พื้นที่ใช้สอย : 234 ตร.ม.

จำนวนชั้น : 2

หน้ากว้างตัวบ้าน : 10.30 x 10.70 ม.

ที่ดินทั้งหมด : 52.5 ตร.ว.

ราคา : 3,480,000.-

แบบบ้าน
โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม